Til forsiden
 

Billeder af flora og insekter i mosen, maj og juni 2015.


Antallet af mosgøgurt var i juni 2015 på sit højeste. Foto: Hans Christensen.


Mosetroldurt, maj 2015. Foto: Hans Christensen.


Kongebregne, juni 2015. Foto: Hans Christensen.


Trevlekrone, kæruld mfl., juni 2015. Foto: Søren Ring, Fugleværnsfonden.


Hedelibel, juni 2015. Foto: Hans Christensen. 


Rød bille spiser af bævreaspeløv. Foto: Hans Christensen.