Til forsiden
 

Billeder fra besigtigelser i maj og juni 2015. 

Alle fotos: Søren Ring, Fugleværnsfonden.


En af de nye dyndsmerlinggrøfter.


Et af flere stem, som styrer vandstanden i mosen. 


Et af flere stem, som styrer vandstanden i mosen. 


Den nye gedefold med skur.


25 styk Boer- og Mohairgeder indtager Sølsted Mose. 


En enlig Mohairged. 


Klaplåger så publikum fortsat har adgang til mosen.  


Trådnet til gedehegn. 


Her etableres ny boardwalk op til Ribe Landevej, hvor der kommer ny p-plads. 


Herefordko som plejer mosen med afgræsning.


Flere Hereford-køer.