Til forsiden
 

Billeder fra besigtigelser i februar, marts og april.

Fotos: Søren Ring og Marie-Louise Olsen, Fugleværnsfonden.


Rydningsområde. 


Et af flere stem til regulering af vandstanden i mosen. 


Gravning af grøfter og småsøer. 


Område med forhøjet vandstand.


På besigtigelse af arealerne. Forrest projektets leder, Ole Ottosen. 


Pilevækst i mosen.


Stem og grøft under udarbejdelse.


Gedehegn under udarbejdelse. 


Profilbelagt vej til sikring mod oversvømmelse. 


Genvækst af birk.


Etablering af punktlukning. 


Endnu et stem under udarbejdelse. 


Nygravet dyndsmerlinggrøft. 


Gennemført rydning. 


Vandfyldt lavning. 


Oversvømmet område.